IllyrianTech

illyriantech

Partneri juaj për IT shërbime. Rreth NeshShërbimet

Misioni

IllyrianTech ka për mision avancimin e bizneseve në teknologjinë informative duke i ndihmuar ato që proceset e punës së tyre ti lehtesojnë me teknologji informative. Ne kemi për qëllim të jemi një destinacion për klientin ku ata mund të gjejnë të gjitha zgjidhjet teknologjike që kërkohen nga biznesi i tyre.

p

Rreth IllyrianTech

IllyrianTech është kompani e cila është krijuar nga një rrjet i ekspertëve në fusha të ndryshme të teknologjisë informative për ti dhuruar klientit më të rejat që këto fusha kanë për të ofruar. Fushat në të cilat kompania jonë punon janë: dizajni grafik, web platformat, aplikacionet, databazat, rrjetat kompjuterike si dhe marketingu në mediat sociale. Kompania jonë beson që për këto shërbime ka nevoje secili biznes i ri dhe mundohet të ju lehtësoj zgjidhjen këtyre bizneseve duke ju ofruar nje destinacion për të gjitha keto shërbime. Ndoshta emri tingellon pak i vjetër por kompania jonë ka të bëj me risinë e cila vjen në teknologjinë informative ku ne si ekspert të fushës e shohim si detyrim qytetar dhe moral ta ngritim nivelin e teknologjisë informative në vendin tonë.

Shërbimet

Dizajn Grafik

Me ndihmën e dizajnerëve tanë ne ju ofrojmë: brendim të produkteve,  dizajn të logove, dizajn të broshurave, dizajn të biznes kartelave etj.

Webfaqe

Ne ju ofrojme webfaqe standarde dhe unike që mund të përdoren në të gjitha paisjet teknologjike si kompjuter personal, tablet dhe telefon.

Databaza

Ne ju ofrojmë dizajnimin, krijimin dhe mirëmbajtjen e databazave për nevojat e biznesit tuaj. Databaza si mySQL, Oracle, Microsoft SQL etj. 

Aplikacione

IllyrianTech ju ofron aplikacione innovative për kompjuer personal dhe telefona mobil në menyrë që të ju lehtesoj procesin e punës tuaj të perditshme.

Rrjeta

Shërbimet që i ofrojmë për rrjete kompjuetrike janë: dizajnimi i arkitekturës së rrjetit, arkitektura e komunikimit të protokoleve, instalimi, konfigurimi dhe mirëmbajtja për rrjete si Wi-Fi, LAN, WAN. Ne gjithashtut ju ofrojmë shërbime të mbrojtjës së rrjetit dhe cloud shërbime.

Marketing në Social Media

Zgjëroni kompanine tuaj me kampanja në social media si google, facebook dhe instagram. Ne ju ofrojmë krijimin e faqeve tuaja në social media, dizajnimin e fotografive përcjellëse, gjenerim të përmbajtjës (artikujve), si dhe sponzorizim të artikujve promocional.

Për të gjitha shërbimet e lartëcekura IllyrianTech ju offron blerjen, instalimin dhe mirëmbajtjen e paisjeve percjellëse si: server, router, switch, Wi-Fi, firewall, printer etj. 

Na Kontaktoni

4 + 13 =